Jernbaneskinner

Infrastrukturledelse

Asset management-systemer kan være svære at udvikle og implementere. Ofte skal hele infrastrukturen bygges op fra bunden. Da vores klient ville bruge Sitra, vendte vi alting på hovedet med en dynamisk, hands-on tilgang.

I årevis bestod den traditionelle form for infrastrukturledelse af papirformularer som skulle indtastes manuelt i et back-end system. Det var en tidskrævende proces som også var langt fra effektiv nok til et jernbanesystem i konstant udvikling.

Det problem stod vores kunde med, da vi blev bedt om at hjælpe.

Klienten blev præsenteret med to løsninger: Importer alle jeres aktiver ind i Sitra og fortsæt med jeres egen måde at gøre ting på, så den eneste forskel vil være, at de digitale formularer vil blive gjort tilgængelige via mobile enheder, eller prøv at vende alting på hovedet med vores nye måde at tænke på.

Efter grundig overvejelser valgte de en ny måde at arbejde med aktiver på.

Deres teknikere blev udstyret med NFC-tags (små, elektroniske sendere) og markerede alle individuelle aktiver, scannede tags'ene med Sitra installeret på en mobil enhed, og indtastede den relevante information med dynamiske formularer. Al information blev logget i Sitra. Det eneste de skal gøre, næste gang der udføres vedligeholdelse, er at scanne NFC-tag'et igen, læse informationen fra tidligere vedligeholdelser og indtaste data for det nyeste vedligeholdelsesbesøg. 


KAN IKKE OVERSES

Sitra gør det muligt at fastsætte obligatoriske værdier for aktiverne, som kan aktivere en alarm hvis værdien afviger fra det tilladte. Alarmen kan også aktiveres hvis tiden mellem vedligeholdelse for et givet aktiv bliver for lang. 

Afslutningsvis valgte kunden at integrere Sitra med deres kompetencedatabase og medarbejderkalendere. Nu kan de se, hvilke medarbejdere der er på arbejde og matche deres kompetencer med opgaveprioriteringerne og joblisten.

Som en ekstra bonus, kan deres medarbejdere bruge GPS-signalet på deres mobile enheder for at se om de er tæt på andre aktiver som kræver vedligeholdelse.

Enterprise Asset Management

Sitra - Asset Management er et fleksibelt EAM-system som giver nem adgang til data via den intuitive platform og brug af GPS-data til at håndtere både rullende jernbanemateriel og faste aktiver

Nyheder om Supeo

Læs de seneste nyheder om Supeo

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau