Enterprise Asset Management systemer i jernbane- og transportsektoren

Enterprise Asset Management

Enterprise Asset Management-systemer er nerven af al jernbaneinfrastruktur. Oftest er de dog begrænsede til blot at kategorisere og overvåge aktiver. Sitra – Enterprise Asset Management vender den gamle tilgang på hovedet ved at introducere en interaktiv løsning, som bruger GPS-data. 

Et EAM-system er et af de vigtigste systemer i hele dit foretagende. Når man opererer med et begrænset budget til vedligeholdelse, krævet det et system som kan håndtere både dit rullende jernbanemateriels  samt dine faste aktivers komplette livscyklusser. 

Når et nyt aktiv etableres eller kræver inspektion, skal teknikeren udfylde en formular og aflevere den til digital bearbejdning i et back-end system. I processen spildes der værdifulde ressourcer, som kunne blive brugt bedre andetsteds. 

Derudover skal arbejdsopgaverne distribueres, nogle gange manuelt og andre gange via forskellige informationskilder, hvilket ofte fører til, at teknikerne er nødt til at tage flere ture ud til samme aktiv for at kunne udbedre en fejl, som ikke var kommet på joblisten over planlagt vedligeholdelse. Bare det at lokalisere det specifikke aktiv kan tage en betragtelig mængde tid.

 

SITRA - ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Med Sitra vil vi gøre det anderledes. Vi udstyrer dine teknikere med Near Field Communication tags - små elektroniske sendere som fås som både klistermærker og i en mere robust plastik- eller metaludgave - som kan modstå slitage. 

Ved at bruge en mobil enhed hvor Sitra - Enterprise Asset Management er installeret, kan teknikerne scanne disse tags og - hvis systemet ikke genkender den specifikke tag - anmode om at oprette det nye aktiv i systemet. Derefter logger teknikeren relevant information ind i det dynamiske system til hurtig genfinding. 

Sitra - Enterprise Asset Management giver dig ikke blot et enkelt, let EAM-system. Det giver dig også mulighed for at digitalisere og designe dine formularer, så den information, du kan hente ud af systemet, altid er relevant og - hvad vigtigere er - med lethed kan tilpasses nye omstændigheder, efterhånden som de opstår.

 

A NEW WAY OF THINKING

Sitra - Enterprise Asset Management er et interaktivt, fleksibelt EAM-system som bruger GPS-data og NFC-tags til at øge aktivernes synlighed og sporbarhed. Det skaber et overblik over hvilket aktiver der skal inspiceres og vedligeholdes, hvilket giver jernbaneoperatører mulighed for at streamline opgaveprioritering og joblisteplanlægning og uddele opgaver til de rette, autoriserede medarbejdere. Sitra giver nem adgang til data via den intuitive, mobile platform og dynamiske formularer, hvilket muliggør løbende fejlrapportering fra felten og nem håndtering af fejlrapporter. 

Infrastrukturledelse


Da vores kunde skulle bruge et nyt EAM-system, brugte vi en ny tilgang til at skabe et dynamisk system med Sitra

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau