Kontrolcentral til overvågning af jernbanedrift

Intelligent Trafikinformation

Information og kommunikation er nøgleord i moderne trafikinfrastruktur. Hurtig og præcis kommunikation med frontline-medarbejdere og passagerer kan hjælpe med at reducere den oplevede ventetid og lette arbejdet.

Sitra - Intelligent Trafikinformation er et system som sikrer let og øjeblikkelig kommunikation med passagerer.

Et indbygget bedskedmodul sender vigtig information ud til displays og informations-standere på individuelle toglinjer, perroner og i togene. Informationen kan indtastes og sendes manuelt eller planlægges i forhold til specifikke kriterier såsom planlagt vedligeholdelse. 
Når togdriften kører optimalt, sørger Sitra for at displays og informationsstandere bruges til at vise dit eget eller kommercielt indhold.  


TO LØSNINGER

Sitra - Intelligent Trafikinformation kan leveres i to versioner, en lille og en stor version.

Den lille version leveres på tablets som togføreren kan have med sig. Togføreren angiver hvilket tog han kører i på tablet'en som derefter skaber forbindelse til en central server. Tablet'en sender sin position til serveren, hvilket blandt andet gør det muligt at beregne forsinkelser. Tablet'en kan også bruges til at dele intern information.

Den store version er en fysisk, intelligent gateway som installeres i toget, hvor den kan håndtere både netværksinfrastrukturen ombord på toget samt levere andre tjenester, da den fungerer som en virtuel server. Teoretisk kan den håndtere op til seks forskellige ISP'er og køre på de fleste datanetværk, inklusive 4G, som kører på en lav frekvens, hvilket er en fordel, da det sikrer bedre forbindelse med færre udfald når internettet bruges ombord på togene. Det giver dig mulighed for at give dine passagerer adgang til et hurtigt og stabilt internet.

Sitra kan også konfigureres til at håndtere medarbejdernetværk, passagerinternet (gratis eller pay-to-use), infotainment, beskeder og højtaleropkald.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau